Contact

Our board is situated in room 2.01F in the PC Hoofthuis.

KvK Amsterdam: 34124691
Rekeningnummer: NL46INGB0008328291 ten name van VOS Studievereniging Taalwetenschap

Post

VOS, studievereniging voor Taalwetenschap
Spuistraat 210
1012 VT Amsterdam

Mail

Mail is mogelijk via bestuur@vosweb.nl

Facebook

Volg ons op Facebook!

Twitter

Volg ons op Twitter!